Poskytujeme tyto výhody...

Disponujeme velkou kapacitou pracovníků, všichni mají mnohaletou praxi a prošli potřebná odborná školení. Máme také vysoké pojištění proti případné škodě způsobené na majetku. Praxi provozujeme od roku 1994! Zrealizovali jsme za 22 let praxe již mnoho zakázek i pro velké společnosti (např. pro ČSA).

Naše firma vám může být významným přínosem. Naši pracovníci mohou ve všech etapách výstavby převzít zodpovědnost za úklid mezi jednotlivými fázemi výstavby jako je odklízení odpadu a zabezpečení hladkého, bezpečného a bezproblémového přechodu k další fázi stavby.

V průběhu stavebních prací vzniká určité množství odpadu jako například dřevěné zbytky po hoblování, nejrůznější druhy obalů, fólií, papírový odpad, palety, zbytky kabelů, krycího materiálu, stavební suť a další odpad.

Dodržujeme bezpečnost práce, a přísné bezpečnostní normy ISO (EU).

Nabízíme úklid jakékoli stavby, budovy s budoucími kancelářemi nebo byty, apartmány aj., včetně garážových stání, parkovišť, a souvisejících (přilehlých) prostor (prostranství) jako jsou např. přístupové cesty, chodník, předzahrádky, zahrady, aj.

Poskytujeme jednorázový úklid nebo opakovaný (pravidelný) úklid.

Daný prostor uvedeme vždy do naprosté čistoty (podle dohody se zákazníkem, jak je uvedeno ve smlouvě), nebo do objednaného stavu pro předání hotové a uklizené stavby investorovi, či před kolaudací.

Reference: můžeme předložit reference realizovaných předkolaudačních úklidů naší firmou. Pro příklad zde můžeme uvést např. předkolaudační úklid hlavní administrativní budovy ČSA v Praze pro společnost PSJ Holding, a.s., Jihlava.

Poznámka k referenci: zrealizovali jsem zakázku pouze za 1 noc, objednatel byl v časové tísni, což dokládá garanci naší operativnosti.

Úklid před kolaudací běžně zahrnuje:

  • mytí oken včetně okenních rámů a parapetů
  • mytí prosklených ploch, výloh, skleněných fasád
  • mytí a čištění sanitární techniky (např. WC, vany, sprchové kouty, baterie, obklady aj.)
  • vysávání, čištění a mytí plovoucích a dřevěných podlah (dle dohody provádíme i leštění)
  • vysávání, čištění a mytí podlah z PVC, dlažby, obkladů, včetně soklů
  • mytí a čištění podlah z gletovaného betonu
  • mytí vnějšího i vnitřního opláštění budov
  • mytí a čištění kolektorů, vzduchotechniky, pojezdových ramp, radiátorů, vypínačů a zásuvek, osvětlení, dveří a zárubní, zábradlí, požárních hydrantů, výtahů, vjezdových vrat
  • a mnoho dalšího (další informace na tel.: 603 501 732)